• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 12:41

    ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 & 2 Προτείνεται να τροποποιηθεί το τέλος της παραγράφου και να προστεθεί χρονικός περιορισμός για τέτοιες αποφάσεις, οι οποίες θα πρέπει να συνδέονται με τον χρόνο υλοποίησης του έργου και της αδειοδοτικής διαδικασίας. Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι ο δόκιμος χρόνος που θα πρέπει να δοθεί στον επενδυτή της εκάστοτε τεχνολογίας ΑΠΕ και η δυνατότητα να δύναται να τροποποιήσει αντίστοιχα το επιχειρηματικό του σχέδιο. Συγκεκριμένα για την τεχνολογία των φωτοβολταικών προτείνεται η αλλαγή στις τιμές αποζημίωσης να ανακοινώνεται πριν την αλλαγή του εξαμήνου και να τίθεται σε ισχύ από την έναρξη της δεύτερης κατά σειρά αλλαγής της τιμής αποζημίωσης. ΣΙΛΣΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ Α.Ε.