• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΙΚΑ Α.Ε.' | 19 Απριλίου 2013, 12:36

    Παράγραφος 1: H αναπροσαρμογή των εγγυημένων τιμών με Υπουργική Απόφαση αποτελεί αρνητική διάταξη καθώς προσοιωνίζει μειώσεις σε αυτές, κάτι το οποίο αποτελεί ότι χειρότερο για το σημερινή δυσάρεστη συγκυρία, δεδομένου ότι το σταθερό feed-in-tariff κυρίως για τα αιολικά αποτελεί τον μόνο εναπομείναντα πυλώνα ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια στην διατύπωση της παραγράφου, προκειμένου να είναι ευδιάκριτο ότι οι αναπροσαρμογές δεν θα ισχύουν για τα ήδη λειτουργούντα έργα ή αυτά που έχουν υπογράψει Συμβάσεις Πώλησης με τον ΛΑΓΗΕ. Για την ΕΛΙΚΑ Α.Ε. Σωκράτης Κωνσταντινίδης Δ/νων Σύμβουλος