• Σχόλιο του χρήστη 'Τάσος' | 19 Απριλίου 2013, 12:06

    Τόσο η παράγραφος 12 όσο και η παράγραφος 13 χρειάζονται επαναδιατύπωση. Για τη διευκόλυνση χρηματοδότησης των έργων θα πρέπει να διατηρηθεί η αναπροσαρμοφή των τιμών, ίσως με διαφορετικό τρόπο υπολογισμού. Προτείνεται να γίνεται αναπροσαρμογή των τιμών μόνο σε περίπτωση που ο δείκτης τιμών καταναλωτή του προηγούμενου έτους είναι μεγαλύτερος του 1,5%. Σε αντίθετη περίπτωση που ο ΔΤΚ είναι μικρότερος του 1,5%, οι τιμές να μην αναπροσαρμόζονται για το συγκεκριμένο έτος.