• Σχόλιο του χρήστη 'Κουφογιαννίδης Γιώργος GMT Biogas AE Γενικος Διευθυντης' | 19 Απριλίου 2013, 12:36

    Κύριοι, Η μη κατοχύρωση της τιμής μονάδος με σύμβαση πώλησης, ΠΡΙΝ τη κατασκευή του σταθμού ΑΠΕ, καθιστά την επένδυση απαγορευτική, λαμβάνοντας συμπληρωματικά υπόψιν ότι έχου ήδη εξαιρεθεί χρηματοδοτικά από το νέο Αναπτυξιακό νόμο. Συγγεκριμένα για τις μεγάλες μονάδες Βιοαερίου άνω των 3MW που μας ενδιαφέρει να επενδύσουμε, και έχουμε ήδη αδειοδοτηθεί, είναι ένας κλάδος που ξεκίνησε μόλις τον Ιούνιο του 2010, είναι εργοστάσια, βασίζονται στο κόστος Α Υλών τουλάχιστον για μία δεκαετία, όσο χρηματοδοτείται απο πιστωτικό ίδρυμα, καθαρίζει το περιβάλλον από αγροτοργανικά απόβλητα. Η πρόταση μας για να είναι βιώσιμη μια τέτοια επένδυση, πρέπει να έχουμε κατοχυρωμένη τιμή πριν την έναρξη κατασκευής, και τουλάχιστον 5 έτη μετά την έναρξη λειτουργίας του σταθμού.