• Σχόλιο του χρήστη 'Αργύρης Μπακογιάννης' | 19 Απριλίου 2013, 13:59

    Αξιότιμε κύριε Υφυπουργέ, Για να μπορούν τα έργα ΑΠΕ να είναι υλοποιήσιμα (δηλ. να είναι δυνατή η χρηματοδότησή τους από τράπεζες ή από επενδυτές) είναι απαραίτητο η εκάστοτε τιμή αναφοράς της σύμβασης αγοραπωλησίας να είναι δεσμευτική για ένα χρονικό διάστημα 2 ετών και στην συνέχεια με την προσκόμιση των συμβάσεων για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού ο οποίος απαιτείται για την υλοποίηση του έργου ή την προσκόμιση δανειακής σύμβασης του έργου εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών, η τιμή αναφοράς να καθίσταται δεσμευτική μέχρι την ημερομηνία έναρξης της δοκιμαστικής λειτουργίας ή, αν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, κατά την ημερομηνία της ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού. Επίσης εντός του χρονικού διαστήματος των δύο ετών δεν πρέπει να προσμετράται το χρονικό διάστημα στο οποίο υφίσταται αναστολή με δικαστική απόφαση οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Παρατήρηση: Η ανωτέρω παράγραφος δεν είναι δυνατόν να έχει αναδρομική ισχύ για σταθμούς υπό λειτουργία με υφιστάμενες συμβάσεις πώλησης και θα πρέπει να διευκρινίζεται αυτό όπως επίσης και για μελλοντικούς σταθμούς παραγωγής υπό καθεστώς λειτουργίας να μην τροποποιούνται οι συμβάσεις αγοραπωλησίας. Μετά τιμής Αργύρης Μπακογιάννης