• Σχόλιο του χρήστη 'Quest Ενεργειακή ΑΕΒΕ' | 19 Απριλίου 2013, 13:55

    Τα νέα έργα για τα οποία απαιτείται η κατασκευή νέου ΥΣ και εμπίπτουν στις διατάξεις της υποπαραγράφου 3 της παραγράφου Ι.2 του ν.4093/2012 εκτιμώνται σε 50MW (δηλαδή το 2,8% της ήδη εγκατεστημένης ισχύος). Αν θεωρηθεί ότι τα έργα αυτά τεθούν σε λειτουργία τον Οκτώβριο 2013, με τις εκτιμώμενες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, θα συνεισφέρουν στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, περί τα 5εκ. € μέχρι τον Ιούνιο του 2014.