• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μακρής' | 19 Απριλίου 2013, 13:43

    Μια δίκαια και λογική πρόταση για τη μείωση της επιβάρυνσης του Ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ θα ήταν η καταμέτρηση της παραγόμενης ενέργειας να μη γίνεται στη θέση του σταθμού, αλλά στο σημείο που ο σταθμός συνδέεται με το κυρίως ηλεκτρικό δίκτυο. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται κίνητρο για εγκαταστάσεις σταθμών πιο κοντά στα φορτία και καταβάλλεται αντίτιμο για την ωφέλιμη ενέργεια και όχι για την παραγόμενη. Με το ισχύον σύστημα, ο παραγωγός πληρώνεται για την ποσότητα της ενέργειας που διοχετεύει στο δίκτυο στο σημείο της παραγωγής, με αποτέλεσμα να εισπράττει έσοδα ακόμα και για τις απώλειες που υπάρχουν για τη μεταφορά της ενέργειας αυτής στο κυρίως δίκτυο.