• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Γιαννόπουλος' | 19 Απριλίου 2013, 13:16

    Η αύξηση της φορολογίας επί των εσόδων για τους Φ/Β σταθμούς από τα ποσοστά 30% και 27% σε 40% και 37% αντίστοιχα, αποτελεί ένα επιπλέον αναδρομικό μέτρο μετά την φορολογία του Νοεμβρίου 2012, τα οποία απειλούν τη βιωσιμότητα των υφιστάμενων επενδύσεων και δημιουργούν ένα επικίνδυνο σημείο αναφοράς για τους επενδυτές στη χώρα. Το πάγωμα υπογραφής νέων Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμβάσεων Κατασκευής Δικτύου μέχρι το τέλος του 2013, ουσιαστικά θα θέσει ολόκληρη την ελληνική αγορά φωτοβολταϊκών σε αναμονή, με πιθανές αρνητικές επιπτώσεις και στην απασχόληση. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αναμόρφωση θα πρέπει να μην επηρεάζει με κανένα τρόπο τις υπάρχουσες επενδύσεις και πιστεύουμε πως η εκ των υστέρων επιβολή ενός φόρου επί των εσόδων αποτελεί μέτρο με αναδρομική επίδραση στις υφιστάμενες επενδύσεις, το οποίο βλάπτει τις αποζημιώσεις των επενδυτών και δυσχεραίνει το επενδυτικό κλίμα. Με εκτίμηση, Α. Γιαννόπουλος Δ/ντής Ανάπτυξης Enel Green Power Hellas