• Σχόλιο του χρήστη 'Α. Γιαννόπουλος' | 19 Απριλίου 2013, 13:38

    Η δυνατότητα τροποποίησης των υφιστάμενων εγγυημένων τιμών (FiTs) οποιαδήποτε στιγμή και κατόπιν της επενδυτικής απόφασης, το οποίο προτείνεται για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, δεν εγγυάται ένα ασφαλές περιβάλλον για νέες επενδύσεις αλλά έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο και στην εξέλιξη των υφιστάμενων παλιών. Από την σκοπιά του ενδεχόμενου επενδυτή αλλά και οποιουδήποτε χρηματοδότη η συγκεκριμένη διάταξη προσθέτει ένα μη υπολογίσιμο παράγοντα ρίσκου ο οποίος καθιστά κάθε αρχική αξιολόγηση επένδυσης μη αξιόπιστη. Ωστόσο, θέλουμε να τονίσουμε ότι οποιαδήποτε ουσιώδης αναμόρφωση θα πρέπει να συμβαδίζει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης: υπό αυτήν την έννοια, πρέπει να τονιστεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα διαπίστωσε (1) πως η Ελλάδα στην πραγματικότητα δεν ανταποκρίθηκε στον 1ο ενδιάμεσο στόχο για τις ΑΠΕ, ενώ βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από τον στόχο για το 2020. Επιπλέον, στο ίδιο έγγραφο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταδίκασε κάθε αναμόρφωση των μηχανισμών στήριξης η οποία «μειώνει την απόδοση των επενδύσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Τέτοιες αλλαγές αλλοιώνουν τις δικαιολογημένες προσδοκίες του κλάδου και αποθαρρύνουν ολοφάνερα τις επενδύσεις, σε μία χρονική στιγμή που είναι απαραίτητες αισθητά περισσότερες επενδύσεις». Σε άλλο σημείο της ίδιας έκθεσης η Επιτροπή τονίζει ότι «κάθε μεγάλη αναταραχή στις επενδύσεις σήμερα θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών και αποτελεί πηγή ανησυχίας». Με εκτίμηση, Α. Γιαννόπουλος Δ/ντής Ανάπτυξης Enel Green Power Hellas (1) EC Renewable Energy Progress Report 27/03/13 http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/doc/com_2013_0175_res_en.pdf