• Σχόλιο του χρήστη 'Νίκος Κολιός' | 14 Ιανουαρίου 2010, 17:21

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, Η γεωθερμική ενέργεια έχει το μεταλλευτικό ρίσκο εξόρυξης και τον συνεχή προβληματισμό στην εξασφάλιση του ενεργειακού προϊόντος. Το πλέγμα αυτό δημιουργεί αυξημένο κόστος της παραγόμενης kWh και ως εκ τούτου θα πρέπει και οι τιμές να είναι αντίστοιχες. Εξάλλου το διαθέσιμο ενεργειακό φορτίο για ηλεκτροπαραγωγή είναι πολύ μικρό 5-10% του συνόλου της διαχειρίσιμης ενέργειας, άρα δημιουργούνται αυξημένα λειτουργικά που σχετίζονται και με την ποιότητα του παραγόμενου ρευστού (να μην ξεχνάμε τα προβλήματα επικαθήσεων και διαβρώσεων στην μονάδα της Μήλου) που αυξάνουν τα κόστη συντήρησης. Επειδή στην Ε.Ε. οι τιμές είναι της τάξης των 200€ και μετά από 30 χρόνια εμπειρίας στην έρευνα της Γ/Θ ενέργειας προτείνω: Ισχύς Διασυνδεδεμένο Μη Διασυνδεδεμένο 5 MWe 87,84 €/MWhe 99,44 €/MWhe Μεγάλο πρόβλημα υπάρχει και με τις διαδικασίες μίσθωσης του Ν. 3175/2003. Η Γ/Θ ενέργεια δεν θα πρέπει να θεωρείται μεταλλευτικό προϊόν. Σωστότερο θεωρώ οι περιφέρειες, που είναι φορείς διαχείρισης, σε συνεργασία με το Ι.Γ.Μ.Ε. να δίνουν την άδεια χρήσης συγκεκριμένου Γ/Θ δυναμικού ανάλογα με το αίτημα του χρήστη και κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Έτσι ο χρήστης της Γ/Θ ενέργειας θα απαλλαγεί από τις διαδικασίες μίσθωσης και διαχείρισης ενός ολοκλήρου Γ/Θ πεδίου. Δρ. Νίκος Κολιός Γεωλόγος - Γεωθερμικός