• Σχόλιο του χρήστη 'Dimitris' | 19 Απριλίου 2013, 15:43

    Πρέπει η επιτροπή να μην έχει τη δυνατότητα μη έγκρισης στο νόμο , αλλά μόνο να προτείνει αναγκαίες αλλαγές σε όψεις τις οποίες αν ο ιδιοκτήτης δεν εφαρμόσει εντός 3 ετών τότε και μόνο τότε να γίνεται αυθαίρετη η κατασκευή. Δηλαδή: β. Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή οποσδήποτε δέχεται την αίτηση. Μπορεί όμως με βάση την αισθητική ένταξη της αυθαίρετης κατασκευής ως προς το σύνολο του τυχόν νομίμως υφιστάμενου κτιρίου, το ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, καθώς και την αρχιτεκτονική και μορφολογική τυπολογία του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης να να επιβάλει την εκτέλεση εργασιών προσαρμογής του αυθαίρετου κτίσματος στους ισχύοντες μορφολογικούς όρους και περιορισμούς του παραδοσιακού οικισμού ή τμήματος πόλης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25. Επίσης η επιτροπή μπορεί να προβεί σε αυτοψία, προκειμένου να εκτιμήσει το μέγεθος και την έκταση των απαιτουμένων εργασιών προσαρμογής.