• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΗΝΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ' | 19 Απριλίου 2013, 16:19

    β.Μετά την εξέταση των ως άνω δικαιολογητικών και τη διαπίστωση του δικαιώματος της υπαγωγής στον παρόντα νόμο η επιτροπή δέχεται ή απορρίπτει την αίτηση......κτλ. Ερώτηση. Τι γίνεται αν η επιτροπή απορρίψει την αίτηση ? Ποιός θα αποφασίσει να καταθέσει σχετική αίτηση όταν υπάρχει η αβεβαιότητα για τυχόν περαιτέρω εμπλοκή του σε άλλα προβλήματα ?