• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 20 Απριλίου 2013, 02:25

    Ως προς τη παράγραφο 2. Για κάθε νομό μπορεί να οριστεί εύκολα το εξής μέγεθος: "ΜΕΤΖ" (Μέση Ελάχιστη Τιμή Ζώνης) το οποίο θα προσδιορίζεται από τον μέσο όρο των ελαχίστων ΤΖ όλων των περιφερειακών ενοτήτων που υπάρχουν στον νομό (για τις οποίες εχουν οριστεί τιμές ζώνης). Στη συνέχεια να εφαρμόζεται η παρ. 2 ελάχιστα τροποποιημένη, ως εξης: "2. Για τα υπόλοιπα ακίνητα της Επικράτειας, ....................... η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στον οικείο δήμο και εάν δεν έχει καθοριστεί σε αυτόν, η ελάχιστη τιμή ζώνης που ισχύει στην περιφερειακή ενότητα όπου βρίσκεται το ακίνητο. Ειδικά για τη τελευταία περίπτωση η κατά τα ανωτέρω προσδιοριζόμενη ΤΖ (η ελάχιστη ΤΖ της περιφερειακής ενότητας) θα λαμβάνεται ιση με 1,4χ(ΜΕΤΖ) εφόσον αυτή υπερβαίνει το μέγεθος αυτό, όπου (ΜΕΤΖ) είναι η Μέση Ελάχιστη Τιμή Ζώνης του Νομού στον οποίο βρίσκεται το ακίνητο και προκύπτει απο τον πίνακα... του παραρτήματος..." Ο στόχος με μία ανολόγου τύπου προσέγγιση θα ήταν να μην συνεχίσουν κ στο νέο νόμο οι "ακραίες αδικίες" που είχαν προκύψει για κάποιες περιοχές με την εφαρμογή του ν.4014/2011. Ο παραπάνω συντελεστής 1,4 είναι τυχαίος. Επίσης έτσι δεν "θίγεται" η παρ. 3.