• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΡΕΡΗΣ - πολιτικός μηχανικός' | 20 Απριλίου 2013, 13:21

    Εφόσον με το παρόν προβλέπεται ότι τα εκτός σχεδίου αυθαίρετα θα μπορούν να συμμετέχουν με ποσοστό συνιδιοκτησίας σε σύσταση διηρημένης ιδιοκτησίας, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να διατυπωθεί κάτι ανάλογο και για τα εντός σχεδίου αυθαίρετα που υπάγονται στη ρύθμιση, χωρίς να είναι απαραίτητη η νομιμοποίησή τους με άδεια δόμησης.