• Σχόλιο του χρήστη 'Α.Γ' | 21 Απριλίου 2013, 11:12

    Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 8 αναστέλλεται η εξαιρείται η κατεδάφιση όλων των κτισμάτων με μόνο κριτήριο την επιτρεπόμενη χρήση της περιοχής (Ο.Τ) κατά το χρόνο, έκδοσης της οικοδομικής αδείας,ανέγερσης του κτίσματος ,εγκατάστασης των χρήσης και της ισχύουσας σήμερα χρήσης. Ο προηγούμενος περιορισμός θα έχει ως συνέπεια να υπάγονται στην ρύθμιση κτίσματα σε οικόπεδα που δεν επιτρέπεται η δόμηση ,έχουν ανεγερθεί δηλαδή καθ υπέρβαση των πολεοδομικών διατάξεων (αρτιότητα, συντελεστή δόμησης, κάλυψης ,ύψους πλαγίων αποστάσεων) και να εξαιρούνται,κτίσματα με οικοδομική άδεια , αλλά με χρήση μη επιτρεπόμενη στην περιοχή, Ειδικότερα σε εντός σχεδίου περιοχές υπάρχουν διαφορετικές χρήσεις σε κάθε πλευρά του οικοδομικού τετραγώνου αλλά και περιορισμός στην επιφάνεια κάποιας χρήσης. Κατόπιν αυτών προτείνεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 8 να διευκρινισθεί ότι επιτρεπόμενη χρήση στην περιοχή είναι η ισχύουσα κατά το χρόνο, τακτοποίησης, έκδοσης της οικοδομικής αδείας, ανέγερσης,εγκατάστασης , ανεξάρτητα από το όριο της επιφάνειας η την θέση που καθορίζεται από τις πολεοδομικές διατάξεις της περιοχής. Για τις εκτός σχεδίου περιοχές πρέπει να διευκρινισθεί εάν, στις διατάξεις του άρθρου αυτού υπάγονται όλα τα κτίρια που βρίσκονται εκτός των περιοχών του άρθρου 2 παρ.1.