• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΑΣ' | 21 Απριλίου 2013, 12:16

    Στα εξ΄αδιαιρέτου και εκτός σχεδίου ευρισκόμενα ακίνητα, μετά την εφαρμογή του νόμου 2052/1992 απαγορεύεται η σύσταση καθέτου και οριζοντίου συνιδιοκτησίας. Παρόλα αυτά, δόθηκε η δυνατότητα στις πολεοδομικές υπηρεσίες μετά από έγκριση ΕΠΑΕ να εκδώσουν οικοδομική άδεια με πολυδιάσπαση του όγκου του κτιρίου, έτσι άτυπα οι συνιδιοκτήτες ακινήτου απέκτησαν αποκλειστική χρήση σε ένα κτίσμα, παραμένουν όμως δέσμιοι των όσων απορρέουν από την εξ’ αδιαιρέτου (με ποσοστά επί τοις εκατό) συνιδιοκτησία τους. Πρέπει κατ'εμέ να ισχύσουν για την δήλωση αυτής της μορφής των αυθαιρέτων τα εξής: 1) Πρέπει να δοθεί το δικαίωμα σε κάθε έναν συνιδιοκτήτη να δηλώσει τις υπερβάσεις της οικοδομικής άδειας ή το αυθαίρετο που έχτισε χωρίς οικοδομική άδεια, υπολογίζοντας το πρόστιμο με σύγκριση των υπερβάσεων στα μεγέθη της επιτρεπόμενης δόμησης που δικαιούται βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας που κατέχει. 2) Την δήλωση να την υποβάλει αυτός ή αυτοί που κατέχουν το 100% του λειτουργικά αυτόνομου κτίσματος που έχει τις υπερβάσεις. 3) Να δοθεί το δικαίωμα σε όσους δεν έχτισαν να εκδώσουν οικοδομική άδεια ανέγερσης για τα τ.μ. που δικαιούνται βάσει του ποσοστού συνιδιοκτησίας που κατέχουν και σε θέση που είχαν εξ’ αρχής επιλέξει. Προτείνω δηλ την εφαρμογή για τις περιπτώσεις αυτές ότι σήμερα ισχύει για την δήλωση αυθαιρέτου και την δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας για τα εξ' αδιαιρέτου ακίνητα τα ευρισκόμενα σε εντός σχεδίου περιοχές στα οποία υφίσταται διηρημένη ιδιοκτησία. Σίγουρα η εφαρμογή των παραπάνω θα επιβαρύνει το περιβάλλον και τα οικιστικά σύνολα, λιγότερο όμως από όσο το δικαίωμα που δόθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 49 του ν.4030/2011 που επιτρέπει την εκτέλεση των εργασιών αποπεράτωσης κατά παρέκκλιση από κάθε ισχύουσα διάταξη για κτίσματα που εντάχθηκαν στη ρύθμιση του ν. 4014/2011 των οποίων είχε αποπερατωθεί μόνο ο φέρων οργανισμός τους.