• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΤΕΚΑ' | 14 Ιανουαρίου 2010, 19:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά: 0  0

    Η ορθολογικοποίηση των τιμών ΑΠΕ δεν πρέπει να καταδικάζει (λόγω μη βιωσιμότητας) αποδοτικότερες τεχνολογίες ή έργα που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν με μικρή μόνο αύξηση της βασικής τιμής των χερσαίων αιολικών πάρκων (που είναι η χαμηλότερη σήμερα τιμή πράσινης ενέργειας). Έτσι, στο άρθρο 5, παράγραφος 3, προτείνεται να εισαχθεί κατάλληλη διάταξη που θα εξουσιοδοτεί τον ΥΠΕΚΑ να καθορίσει επαύξηση της ισχύουσας τιμής της παραγόμενης ενέργειας από χερσαίες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που αναπτύσσονται σε θέσεις χαμηλού αιολικού δυναμικού εντός Περιοχών Αιολικής Καταλληλότητας (ΠΑΚ), με σκοπό την στήριξη της υλοποίησης αιολικών πάρκων στις προαναφερθείσες περιοχές. Σκοπός της διάταξης αυτής είναι να δίνεται στον ΥΠΕΚΑ ένα πρόσθετο εργαλείο που μπορεί να το χρησιμοποιήσει στο μέλλον για να ενισχύσει τα έργα με χαμηλό αιολικό δυναμικό (μη βιώσιμα σήμερα), τα οποία είναι σίγουρα απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων του 2020 και μπορεί να αναπτυχθούν με μια μικρή αύξηση της τιμής σε σχέση με τη βασική τιμή των χερσαίων αιολικών. Τέτοιες επενδύσεις προβλέπεται να υλοποιηθούν σε περιοχές χωρίς προβλήματα δικτύων και υπεσυγκέντρωσης ΑΠΕ, οι οποίες δεν εμφανίζουν υψηλή συσχέτιση με το αιολικό δυναμικό του Αιγαίου και συμβάλουν έτσι στην ομαλή αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ηλεκτρικό σύστημα της χώρας όπως και στη αξιοπιστία της ενεργειακής τροφοδοσίας.