• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ . Μ' | 22 Απριλίου 2013, 09:25
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Να διευκρινισθεί καθαρά ποιός εκδίδει το πιστοποιητικό ιδιοκτησίας και βαρών του ακινήτου που αναφέρεται στο άρθρο 5 παρ.3 περιπ.ζ