• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΑΝΗ Β.' | 22 Απριλίου 2013, 11:57

    θα πρέπει να σημειωθεί ότι ....η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δεν είναι απαραίτητη για αυθαίρετα κτίσματα που βρίσκονται σε παραδοσιακούς οικισμούς και πόλεις άνω των 5000 κατοίκων και δεν υπερβαίνουν ποσοστό 50% των επιτρεπομένων όρων δόμησης όπως στην $βδ του άρθρου 49 του Ν4030/11, δεδομένου ότι τα παραδοσιακά κέντρα των μεγάλων πόλεων είναι ιδιαίτερα εκτεταμένα και το κόστος όλης αυτής της διαδικασίας απαγορευτικό.