• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΤΟΥ - ΛΕΜΠΕΣΗ' | 22 Απριλίου 2013, 12:14

    Άρθρο 27 : Να προστεθεί «ή τα ΕΚΕ», δεδομένου ότι αλλάζουν τα πάντα πλέον και ακόμη και τα ΚΕΠ μετονομάζονται ή συγχωνεύονται σταδιακά σε ΕΚΕ – (άρθρα 6 ως 9 Ν.3844/10 ΦΕΚ/63/Α & Αποφ.ΥΑΠ/Φ.19.7/14/380/10 ΦΕΚ/1561/Β)