• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ' | 22 Απριλίου 2013, 14:33

    Κατά γενική αρχή τού Διοικητικού δικαίου, οι διοικητικές πράξεις ισχύουν και παράγουν έννομα αποτελέσματα, εφόσον δεν ανακληθούν, καταργηθούν ή ακυρωθούν δικαστικά. Επί νομίμως εκδοθείσης αδείας κατασκευής κατοικιών σε περιοχή που πολεοδομήθηκε με β/δ, έπαυσαν οι οικοδομικές έργασίες λόγω σήματος διακοπής εργασιών, λίγο χρόνο μετά την έκδοσή της, διότι στην εν λόγω περιοχή, προσεβλήθησαν με αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον του ΣτΕ, από όργάνωση οικολόγων, μερικές παλαιότερες οικοδομικές άδειες. Στις αποφάσεις που εξέδοκε το ΣτΕ, το β/δ της πολεοδόμησης ελέγχθηκε παρεπιπτόντως από την ολομέλειά του, πλην όμως δεν ανακλήθηκε και επομένως εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει έννομα αποτελέσματα. Κατά τα προεκτεθέντα, η συνέχιση τών οίκοδομικών έργασιών πλέον, δεν προσκρούει ούτε σε κανόνα δικαίου, ούτε σε Νόμο, ούτε σε δικαστική απόφαση, όπότε τίθεται ο εύλογος προβληματισμός περί της άνευ αιτίας συνεχίσεως της ισχύος της διακοπής των οικοδομικών εργασιών για την αποπεράτωση των οικοδομών της περιοχής, που δεν συνδέονται με το ακυρωτικό αποτέλεσμα των αποφάσεων του ΣτΕ. Φρονώ οτι οι περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να αντιμετωπισθούν ώστε να δοθεί τέλος στα πολεοδομικά αδιέξοδα.