• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ' | 22 Απριλίου 2013, 17:59

    Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 3 περί αναστολής προστίμων θα πρέπει να συμπληρωθούν ώστε να αναφέρθουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (τα οποία σαφώς δεν ταυτίζονται με αυτά της διαγραφής των προστίμων αφού δεν περιλαμβάνουν την βεβαίωση ολικής εξόφλησης του προστίμου). Ομοίως θα πρέπει να διορθωθεί η παρ.1 του άρθρου 24 διότι εκεί αναφέρεται πως για την αναστολή απαιτούνται όλα τα δικαιολογητικά του παρόντος νόμου.