• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ' | 22 Απριλίου 2013, 23:36

    Θα ήθελα να σας μιλήσω για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων και ειδικότερα στις διατάξεις που αφορούν τους παραδοσιακούς οικισμούς. Στην αρχή στον Ν. 4014/2011 δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη για τα ακίνητα που βρίσκονται μέσα στους παραδοσιακούς οικισμούς. Δεν επιτρεπόταν η υπαγωγή στην τακτοποίηση. Μετά τις αντιδράσεις και τις προτάσεις των πολιτών και των Τεχνικών για το κενό που υπήρχε μας προέκυψε χωρίς καμία διαβούλευση η παρ. 24 του άρθρου 24 του Ν. 4014/2011 που δημοσιεύθηκε στον Ν. 4030/2011. Προχειρότητες δηλαδή. Άραγε έχετε κάποιο στατιστικό δείγμα μέχρι σήμερα για το πόσες δηλώσεις υπαγωγής έχουν κατατεθεί στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς ? Ανακοινώστε το σας παρακαλώ για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Σήμερα επαναλαμβάνονται σχεδόν αυτούσια με μια διαφορά στην αρίθμηση των εδαφίων και των παραγράφων στο άρθρο 13 το σύνολο σχεδόν των παλαιών διατάξεων με μικρές αλλαγές και μας παρουσιάζεται αυτό σαν σχέδιο νέου νόμου και το μόνο που διαφέρει από τα παλιά στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς είναι το ποσοστό ανοχής 10% , ενώ πριν ήταν 5%. Μπράβο. Σας πήρε δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια για να κάνετε το πέντε, δέκα. Έχω λοιπόν να παρατηρήσω τα παρακάτω. 1. Όπως γνωρίζετε υπάρχουν Προεδρικά Διατάγματα που χαρακτηρίζουν οικισμούς ως παραδοσιακούς που έχουν εκδοθεί πριν από πολλά χρόνια όπως π.χ. οι μικροί παραδοσιακοί οικισμοί του Π.Δ. 19-10-1978, και υπάρχουν και Π.Δ. πολύ μεταγενέστερα ακόμη και μέσα στην πρώτη δεκαετία του 2000 –2010. Σαν συνέπεια του παραπάνω είναι να υπάρχουν αυτοτελείς αυθαίρετες κατασκευές ή τμήματα αυθαιρέτων κατασκευών πριν και κυρίως μετά την δημοσίευση της διοικητικής πράξης του χαρακτηρισμού ενός οικισμού ως παραδοσιακού εδώ και 30 και πλέον χρόνια και τα οποία δεν είχαν δηλωθεί με τον Νόμο του αείμνηστου Τρίτση το 1986 ή και μεταγενέστερα από τότε μέχρι και σήμερα. 2. Σήμερα γίνεται και πάλι ένας διαχωρισμός στους οικισμούς των άνω των 2.000 κατοίκων και κάτω των 2.000 κατοίκων. Αυτός ο διαχωρισμός είναι απαράδεκτος γιατί κατ΄ επέκταση διαχωρίζει τους πολίτες στην αντιμετώπιση τους από την πολιτεία με διαφορετικό τρόπο που ευνοεί κάποιους και κάποιους άλλους όχι σε σχέση με τον ίδιο Νόμο. Ο νομοθέτης πρέπει να αντιμετωπίζει όλους τους πολίτες ίσα. Η πρόταση σας που αφορά τους οικισμούς μικρότερους των 2.000 κατοίκων στους οποίους δεν επιτρέπει την υπαγωγή στις πράγματι ευνοϊκές διατάξεις του Νόμου για κατασκευές που έχουν γίνει εδώ και 20 ή 30 χρόνια, δηλαδή μετά το 1978, και από τότε μέχρι και σήμερα μετά την κήρυξη ενός οικισμού παραδοσιακού για υπερβάσεις μεγαλύτερες του 10% των όρων δόμησης. Αποκλεισμός δηλαδή. Μα οι κατασκευές αυτές υπάρχουν και είναι εκεί τόσα χρόνια, δεν θα φύγουν, κακώς βέβαια έγιναν μέσα στα πλαίσια της κακής ακόμη και μέχρι σήμερα νοοτροπίας των πολιτών, αλλά περιμένουν ένα σωστό νόμο για να τακτοποιηθούν. 3. α. Σε ποίους όμως όρους δόμησης αναφέρεσθε ? Στους οικισμούς του Π.Δ. 19-10-1978 έχουν αλλάξει τουλάχιστον τέσσερις φορές από τότε και μέχρι πρόσφατα με το νέο πρόχειρο και βιαστικό Π.Δ. 04-11-2011 του κ. Σήφουνα. Επιτρέπεται εν μέσω ισχύος του νόμου για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων να αλλάζουν και να μειώνονται οι όροι δόμησης των οικισμών ? Τι αντιμετώπιση από την Πολιτεία είναι αυτή ? Για ποιούς όρους δόμησης λοιπόν, τους σημερινούς τους μειωμένους ? Για τους όρους δόμησης της άδειας οικοδομής της εποχής ? ( Κάνω μια παρένθεση για το γενικό ζήτημα που έφερε το Π.Δ. 04-11-2011 . Που ακούστηκε ένα οικόπεδο 699 μ2 να έχει δόμηση 240 μ2 και αμέσως μετά ένα οικόπεδο 700 Μ2 να έχει δόμηση 400 Μ2 ? Γιατί καταργήθηκαν οι κλιμακωτοί όροι δόμησης ? Τι εξυπνάδες είναι αυτές ? ). 3. β. Και τι ποσοστό 10% είναι αυτό ? Πόσες περιπτώσεις καλύπτει αυτό το μικρό ποσοστό. Και γιατί εδώ υπάρχει ποσοστό και στη γενική περίπτωση του ίδιου Νόμου δεν υπάρχει ποσοστό ? Και γιατί δεν υπάρχει ποσοστό για τους μεγάλους οικισμούς , και για τους μικρούς οικισμούς να υπάρχει το 10% ? Προτείνω λοιπόν γενικά να ανέλθει το ποσοστό στο 50% των όρων δόμησης, για να καλυφθεί και η μείωση των όρων δόμησης που έγινε το 2011. Κάτι τέτοιο εξ΄ άλλου αναφερόταν σε κάποιες περιπτώσεις και στον προηγούμενο Νόμο για τους μεγάλους παραδοσιακούς οικισμούς. 3. Οι διαχωρισμοί αυτοί δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Αυτό δεν είναι ίση αντιμετώπιση του πολίτη από την πολιτεία . Που είναι η ισονομία απέναντι στους πολίτες με ιδιοκτησίες σε παραδοσιακούς οικισμούς σε σχέση με τους άλλους πολίτες ? Δεν μπορεί η Πολιτεία να ελέγξει και να αποφευχθούν τα νέα αυθαίρετα στους νησιωτικούς οικισμούς του Αιγαίου ? Γι΄ αυτό θεσπίζει τόσο μικρό ποσοστό ? 4. Υπάρχουν ενοχλητικές περιπτώσεις στην ίδια περιοχή όπου έξω από τον οικισμό και σε απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων τακτοποιούνται τα πάντα και εντός του οικισμού να υπάρχει το απαράδεκτο όριο του 10% και να μην τακτοποιείται σχεδόν τίποτα. Εξηγείστε το εσείς αυτό στους απλούς πολίτες. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που οι πολίτες θα θέλουν να εντάξουν τις ιδιοκτησίες τους που βρίσκονται μέσα σε αυτούς τους οικισμούς στην σχετική ρύθμιση και δεν θα μπορούν λόγω των περιορισμών που τίθενται από την διάταξη αυτή. Το πρόβλημα επεκτείνεται και σε περιπτώσεις κτιρίων κατασκευασμένων πριν την έναρξη ισχύος του Νόμου, που ακόμη δεν έχουν ρευματοδοτηθεί και στα οποία μέσα στα πλαίσια της κακής νοοτροπίας των πολιτών πιθανόν να υπάρχουν υπερβάσεις που δεν θα μπορούν να τακτοποιηθούν με τους υπάρχοντες περιορισμούς όπως γίνεται για όλες τις άλλες περιοχές. Τι θα απογίνουν αυτά ? 5. Θα μπορούσε κανείς να αναφέρει γενικά και διάφορες περιπτώσεις ως παράδειγμα. Στα 7,00 μ. επιτρεπόμενο ύψος αντιστοιχεί υπέρβαση 0,70 μ. Πόσες νέες οικοδομές από το 1978 και μετά καλύπτονται από τέτοιο ποσοστό ? Ελάχιστες ή σχεδόν καμία. Εάν για παράδειγμα υπάρχει απόληξη κλιμακοστασίου για να μην μπαίνουν μέσα στο κτίριο τα νερά της βροχής με ύψος συνήθως 2,00 – 2,20 μέτρα τι γίνεται ? Πως θα γίνει η τακτοποίηση ? Και εάν π.χ. έχουν αφαιρεθεί τα χώματα-μπάζα από μία όψη του υπογείου και έχει διαμορφωθεί πλέον ο χώρος και τα έξοδα έχουν ήδη γίνει, κακώς βέβαια και κατά παράβαση της αδείας, με τι ποσοστό στο ύψος θα τακτοποιηθεί αυτή η αυθαιρεσία? Το 10% αποκλείει την τακτοποίηση. Και διάφορα άλλα. 6. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας για τον σεβασμό απέναντι στο περιβάλλον που πρέπει να έχουν όλοι οι πολίτες, στην εφαρμογή της νομιμότητας από όλους, και για το ότι πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία του κόσμου , όμως τώρα που εσείς κάνετε μια ΑΛΛΗ ΝΕΑ ΑΡΧΗ πρέπει να είναι και να νοιώθουν όλοι ίσοι απέναντι στο πνεύμα του Νόμου αυτού. Ο νομοθέτης πρέπει να επιλύει τα προβλήματα και όχι να τα περιπλέκει και να τα καθιστά άλυτα. Πως π.χ. θα πραγματοποιούνται οι μεταβιβάσεις ή οι συστάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων με τέτοια εμπλοκή που δημιουργήσατε ? Μην ξεχνάτε ότι και ο Τρίτσης, που έχει μείνει στην ιστορία, με το νέο τότε νόμο 1337/1983 έβαλε μια νέα αρχή και χωρίς πολύ σωστά να εμπλέκεται με τις προγενέστερες του τότε νόμου διαδικασίες και πήραν ρευματοδότηση όλες οι οικοδομές που είχαν άδεια με το τότε παλιό σύστημα του πριν από το 1982 και στην νομιμοποίηση του 1986 δεν υπήρχαν ποσοστά όρων δόμησης. Η νοοτροπία των πολιτών πρέπει να αλλάξει. Έχετε όμως ποτέ αντιμετωπίσει σαν επαγγελματίες τον απλό πολίτη να σας λέει « και πως το έκανε αυτός ?» . Τώρα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα, όπως αναφέρει και ο Υπουργός, σε όσους περισσότερους πολίτες να ενταχθούν στο νέο νόμο χωρίς αποκλεισμούς. Δεν χρειάζεται να περιπλέκονται τα πράγματα . Πρέπει με το νέο νόμο να επιλύονται τα προβλήματα και να μη δημιουργούνται νέα. Αυτό πρέπει να είναι για όλους μας μία βασική θέση. Ηράκλειο 22-04-2013 Σας Ευχαριστώ πολύ Μηνάς Αρβανιτάκης