• Σχόλιο του χρήστη 'ENEL GREEN POWER' | 14 Ιανουαρίου 2010, 19:34

    Αξιότιμη κα Υπουργέ, H ENEL GREEN POWER σας ευχαριστεί για την πρόσκληση σε διαβούλευση επί του σχεδίου νόμου. Επί του Άρθρου 5 θα θέλαμε να θέσουμε υπόψη σας τα εξής: • Δεδομένου ότι και στο διασυνδεδεμένο σύστημα υπάρχουν κορεσμένες περιοχές υψηλότατου αιολικού δυναμικού για την εκμετάλλευση του οποίου είναι απαραίτητη η κατασκευή ειδικών έργων σύνδεσης, θεωρούμε εύλογη - και μέσα στο πνεύμα της συγκεκριμένης διάταξης - την επέκταση της περίπτωσης που περιγράφεται στα τελευταία εδάφια του Άρθρου 5, παρ. 2 β) και για τους σταθμούς που ενώ εγκαθίστανται σε περιοχές του διασυνδεδεμένου συστήματος η σύνδεση τους με αυτό πραγματοποιείται, όπως αναφέρεται και στο σχέδιο νόμου, «μέσω ειδικού προς τούτο έργου σύνδεσης, επαρκούς ισχύος, το οποίο περιλαμβάνει και τμήμα υποθαλασσίου καλωδίου». • Δεδομένης της αβεβαιότητας του οικονομικού περιβάλλοντος σε μακροχρόνιο ορίζοντα θεωρούμε εύλογη την διατήρηση του μονομερούς δικαιώματος των παραγωγών για επέκταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης πώλησης ενέργειας για τα επόμενα 10 χρόνια μετά το τέλος της πρώτης συμβατικής δεκαετίας, αντί της προτεινόμενης τροποποίησης για σύναψη 20ετούς σύμβασης εξ’ αρχής. Με εκτίμηση, Γιώργος Παπαδημητρίου ENEL GREEN POWER Regulatory Affairs