• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΛΑΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ' | 23 Απριλίου 2013, 01:23

    Σχετικά με τη παρ. 2-δ. "Οι εργασίες προσαρμογής ......Οι εργασίες προσαρμογής πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων (4) μηνών και πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των εργασιών από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με θεώρηση της σχετικής οικοδομικής άδειας ή με χορήγηση σχετικής βεβαίωσης. Μετά την εκτέλεση των εργασιών προσαρμογής η επιτροπή του άρθρου 12 επανεξετάζει το θέμα και αποφαίνεται για την οριστική υπαγωγή των αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων στη ρύθμιση του παρόντος." Εχω να παρατηρήσω: 1)To διάστημα tων τεσσάρων (4) μηνών είναι εξαιρετικά μικρό.Δεν θα είναι εύκολο για τους περισσότερους ιδιοκτήτες να πληρώσουν προκαταβολή έναντι του προστίμου και σχεδόν αμέσως να υποστούν τα έξοδα των εργασιών προσαρμογής που θα επιβάλλει η επιτροπή. 2)Απο τη στιγμή που η αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης πιστοποιεί την ορθή εκτέλεση των εργασιών, προς τι η επανεξέταση απο την επιτροπή;