• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μαγκλάρας' | 24 Απριλίου 2013, 14:35

    Στο άρθρο 8, αναγράφεται ότι, η αναστολή ή και εξαίρεση από κατεδάφιση ισχύει για κτίρια που έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που εχουν εγκατασταθεί έως 28-07-2011. 1. Σε ημιτελή κτίρια δεν μπορεί και να έχει εγκατασταθεί η χρήση. 2. Θα πρέπει να διευκρινισθεί αν σε κάποιο κτίριο ημιτελές (π.χ. έχει ολοκληρωθεί μόνο ο φέροντας οργανισμός) στο οποίο δεν έχει εγκατασταθεί χρήση, θα πρέπει να θεωρηθεί η κύρια χρήση της αδειας ως χρήση της αυθαιρεσίας, ή θα υπάρχει δυνατότητα να θεωρηθεί άλλη κύρια επιτρεπόμενη χρήση, ως χρήση της αυθαιρεσίας και να πληρωθούν για την άλλη χρήση αυτή τα απαιτούμενα πρόστιμα-παράβολα κλπ; 3. Επίσης πρόβλημα δημιουργείται και σε περίπτωση κτίσματος με κύρια χρήσης και χώρους βοηθητικής χρήσης, π.χ. ημιτελούς, μονοκατοικίας με Υπόγεια αποθήκη σύμφωνα με την άδεια, με υπερβάσεις επιφανείας στο Υπόγειο, ή με κατασκευασμένο δεύτερο Υπόγειο κάτω από το νόμιμο. Οι υπερβάσεις με ποιά χρήση θα μπορούν να δηλωθούν καθώς δεν υφίσταται εγκατεστημένη χρήση; Ως κατοικία ή ως αποθήκη;