• Σχόλιο του χρήστη 'Βασίλης' | 24 Απριλίου 2013, 14:54

    Συμφωνώ με προηγούμενο σχόλιο, απαραίτητα τα αρχιτετκονικά και τα στατικά,όυτως ή άλλως πρέπει να υπάρχουν και σπάνια υπάρχουν. προσοχή να δώσετε στη διαμόρφωση του ηλεκτρονικού συστήματος, ώστε να μην παρουσιάζονται ελλείψεις στα συνημμένα στοιχεία, ή τέλοςπάντων μια ξεχωριστή σελίδα δια τους Δήμους