• Σχόλιο του χρήστη 'Δημήτρης Μαγκλάρας' | 24 Απριλίου 2013, 15:40

    Στην παρ. 2 δεν γίνεται αναφορά για εκτός σχεδίου περιοχές, όπως γινόταν στον Ν 4014/2011. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να γίνει αναφορά αντίστοιχη με το άρθρο 24 παρ. 7β του Ν 4014/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 παρ. 2β του Ν 4014/2012 και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα. Υπάρχουν νησιωτικές περιοχές με περισσότερες τις μίας Δημοτικές Κοινότητες, στις οποίες οι ελάχιστες τιμές ζώνης διαφέρουν. Στις περιπτώσεις αυτές σύμφωνα με τον Ν 4014/2011, εκδόθηκε Διαπιστωτική Πράξη του Δήμου και λαμβανόνταν υπόψη για όλο τον Δήμο ως Τιμή Ζώνης για εκτός σχεδίου ακίνητα, η μικρότερη Τ.Ζ. των Δημοτικών Κοινοτήτων. Με όσα αναγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου, αν ισχύσει και για τα εκτός σχεδίου ακίνητα,εκτός σχεδίου ακίνητα που ανήκουν στην Δημοτική Κοινότητα με την μεγαλύτερη Τ.Ζ. θα πρέπει να ρυθμίζονται με την Τ.Ζ. αυτή, δηλαδή με Τ.Ζ. μεγαλύτερη από αυτήν του Ν 4014/2011, γεγονός που οδηγεί σε μεγαλύτερο ύψος προστίμων.