• Σχόλιο του χρήστη 'Βαια' | 24 Απριλίου 2013, 20:43

    Κτίσμα νομιμοποιημένο με τον ν. 1337/83 έχει μια επί πλέον αυθαιρεσία (ένα δωμάτιο )σε περιοχή με αλλαγή χρήσεων γης. Η αυθαιρεσία έγινε μετά την αλλαγή. .Tακτοποιείται με το αρθρ. 24 του ν. 4014/11 καθόσον η περιοχή δεν ανήκει στις εξαιρέσεις αρθρ 23 παρ 3; Αντίστοιχο του αρθρου23 του ν. 4014/11,είναι το αρθρ 2 του παρόντος και του αρθ. 24, το άρθρο 8 του παρόντος . Δύναται να ταχτοποιηθεί και με το παρόν νομοσχέδιο ;Διευκρινίστετο.! Μπορεί να επικαλεστώ την νομιμοποίηση του ν. 1337/83; Παρακαλώ για την απάντηση σας.