• Σχόλιο του χρήστη 'Στέργιος Σιψής' | 25 Απριλίου 2013, 08:36

    Πιστεύω πως πρέπει να ανακληθούν οι καταδαφίσεις, καθώς και η επιβολή προστίμων, μέχρι την ανάρτηση των δασικών χαρτών, βάσει του νόμου 3889/2010.