• Σχόλιο του χρήστη 'Σπυρίδωνας' | 25 Απριλίου 2013, 17:02

    Διάβασα τοποθετήσεις και βρίσκω ότι είναι λογικό σε περιοχές που δεν εμπίπτουν στις απαγορευτικές διατάξεις ρου αρθ. 2 του παρόντος να μπορεί να ταχτοποιηθεί οποιαδήποτε αυθαιρεσία έχει γίνει αρκεί να έχει υλοποιηθεί αυτή μέχρι 28/07/2011 .Είναι αδιανόητο μια κατοικία που έγινε πριν την ημερομηνία αλλαγή χρήσεων γης να μπορεί να ταχτοποιηθεί ,ενώ μια άλλη που έγινε μια μέρα μετά την αλλαγή χρήσεων γης να μην μπορεί να ταχτοποιηθεί, καιτι έχουν περάσει τα ιδία χρόνια και για τις δυο . Πρέπει να επιληφθείτε του θέματος αφενός για να μην ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι και αφ ετέρου η πολιτεία να έχει περισσότερες δηλώσεις-έσοδα .Άλλωστε αυτές οι περιπτώσεις ,όπως καταλαβαίνω, δεν έχουν περεταίρω περιβαλλοντικές επιπτώσεις καθ όσον η λειτουργιά τους είναι ταυτόχρονη και ταυτόσημη