• Σχόλιο του χρήστη 'Νικόλαος Χιώτης' | 25 Απριλίου 2013, 18:52

    Είμαι ιδιοκτήτης αυθαίρετου στο δήμο Λαυρεωτικής , σε περιοχή εντός Ζ.Ο.Ε. με χαρακτηρισμό Β΄ Παραθεριστικής κατοικίας , στην οποία έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια η διαδικασία της ένταξης στο σχέδιο πόλεως με τον νόμο της αυτοχρηματοδότησης , και ήδη βρίσκεται στο τελικό στάδιο της πολεοδόμησης . Με την παρούσα πρόταση νόμου δεν διαφαίνεται κάποια ειδική κατηγοριοποίηση για τα εν λόγω αυθαίρετα , ( Υπό ένταξη στο σχέδιο πόλεως ) εξισώνοντας τα με αυθαίρετα τα οποία δεν έχουν καμία προοπτική ένταξης στο σχέδιο πόλεως μέχρι σήμερα. Πιστεύω ότι το υπό συζήτηση σχέδιο νόμου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα υπό ένταξη αυθαίρετα ως μία ξεχωριστή κατηγορία αυθαιρέτων , ελαφρύνοντας τα από τα μέχρι σήμερα ανακοινωθέντα πρόστιμα για δύο λόγους : α ) Επειδή μέχρι σήμερα έχουμε συμβάλει οικονομικά για την χρηματοδότηση των μελετών της ένταξης . β ) Για ποίο λόγο να συμμετάσχει ο οποιοσδήποτε πολίτης στην διαδικασία της ένταξης , εφόσον συμμετέχοντας τώρα στον συγκεκριμένο νόμο , τακτοποιεί την αυθαίρετη ιδιοκτησία του για 30 χρόνια ; Ευχαριστώ για την φιλοξενία Νικόλαος Χιώτης