• Σχόλιο του χρήστη 'ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ' | 25 Απριλίου 2013, 20:44

    Αρθρο 22 : (Τιμή Ζώνης) Να εκδοθεί άμεσα, με την ψήφιση του Νομοσχεδίου η προβλεπόμενη στο άρθρο 4 Κ.Υ.Α. και να εναρμονισθεί το πληροφοριακό σύστημα του Τ.Ε.Ε. Ο συσχετισμός των τιμών ζώνης με τον γεωγραφικό εντοπισμό του ακινήτου από τους ορθοφωτοχάρτες, θα συντελέσει στην αποφυγή λαθών και στην επιτάχυνση της διαδικασίας υπαγωγής στον Νόμο.