• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΡΑΤΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ' | 25 Απριλίου 2013, 23:14

    Αρχίζει να αντιμετωπίζεται από την πολιτεία το μεγάλο πρόβλημα των εξ’ αδιαίρετου. Κατά κύριο λόγο δημιουργήθηκε από την υποχώρηση που έκαναν οι συμβολαιογράφοι στη «νομική ηθική» , που δεν επέτρεπε να συντάσσουν συμβόλαια π.χ. για ένα «αγροτεμάχιο» 6 στρεμμάτων εκτός σχεδίου σε 20 αγοραστές. Πολύ περισσότερο να τα μεταγράφουν μάλιστα. Δεδομένου ότι οι προσερχόμενοι οικειοθελώς σε τέτοιες αγορές, δεν είχαν στο μυαλό τους να εμποδίσουν τους υπόλοιπους να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, πρέπει ο κάθε συγκύριος να μπορεί και χωρίς την συναίνεση των υπολοίπων να ρυθμίζει το ακίνητο του. Πέραν αυτού η δυνατότητα που δίνετε να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για την οριστική διανομή με δικαστική απόφαση είναι μεγάλο βήμα. Το 65% των συναινούντων που απαιτείται είναι πολύ δύσκολο να συγκεντρωθεί. Θα ήταν ποιο πρακτικό οι όσοι εκ των συγκυρίων επιθυμούν την οριστική διανομή, συμφώνα με το σχεδιάγραμμα που αγόρασαν το εξ’ αδιαίρετου, να προσφεύγουν για την οριστική διανομή εφόσον αναλάβουν την υποχρέωση να ενημερώσουν και να καλέσουν τους υπόλοιπους να συναινέσουν. Η ειδοποίηση να γινετε εγγράφως και με δικαστικό κλητήρα. Το πρόβλημα το δημιούργησαν οι πολίτες. Πρέπει όλοι τώρα να κάνουν υποχωρήσεις για να λυθεί. Φυσικά από εδώ και πέρα όχι άλλα εξ’ αδιαίρετου.