• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ' | 26 Απριλίου 2013, 07:59

    Παρατηρήσεις: Παράγραφος 1 Επειδή είναι δύσκολο να περιγραφεί μόνο με την τεχνική έκθεση το σύνολο των αυθαίρετων κατασκευών, θα έπρεπε να υπάρχουν και σχέδια. Άλλωστε αυτό απαιτεί και η ταυτότητα κτιρίου.