• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ/ΤΜ.ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ' | 26 Απριλίου 2013, 07:46

    Παρατηρήσεις: Παράγραφος 12 Να δοθούν πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τις ειδικότερες διατάξεις καθώς και για τις εργασίες που θα είναι αναγκαίες να γίνουν λόγω της αλλαγής χρήσης. Να επεκταθεί η χρήση της παραγράφου αυτής και για τα κτίρια που έχουν υπαχθεί στο ν.3843/10