• Σχόλιο του χρήστη 'Κωστας Θεοτοκης' | 26 Απριλίου 2013, 10:11

    Το άρθρο 5 αναφέρετε σε οικισμούς προ του 1923 και του 1983 και σε οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1923 και μέχρι 28-7-2011 ? ο νόμος θα πρέπει να γίνει πιο σαφής και να εξηγεί ακριβός τι εννοεί επίσης θα θέλαμε να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους οικισμούς που έχουν δημιουργηθεί μετά το 1923 και το 1983 μέχρι σήμερα και δεν έχουν αναγνωριστεί οι κοινόχρηστη χώροι τους και τα όρια τους ? κατά την γνώμη μας θα πρέπει να αναγνωρίζονται από τα ΟΤΑ του εκαστοτε δήμου που γνωρίζουν τους πληθυσμούς και της περιοχές . Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι και η καταγραφή του πληθυσμού που γίνετε από την εκαστοτε καταγραφή από την στατιστική υπηρεσία απέχει κατά πολύ από την πραγματικότητα για τους εξής λόγους Α. Πολλοί δήμοι δεν καταγράφουν της διάφορες περιοχές ξεχωριστά σαν οικισμούς Β. Οι φοιτητές που κάνουν την απογραφή για την στατιστική υπηρεσία δεν γνωρίζουν της περιοχές Και καταγράφουν τους κατοίκους σαν δήμο ΠΧ κατοίκους του Προβαληνθου τους καταγράφουν σαν κατοίκους Δήμου Μαραθώνα η κατοίκους Νέας Μακρης . Για τους λόγους αυτούς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε και οι καταγραφή πληθυσμών να γίνεται από τους Δήμους .