• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 26 Απριλίου 2013, 11:38

    Στο άρθρο 16 παρ. 2 εδάφιο δ΄μετά το : "...που ανήκουν σε δημόσια αρχή" να προστεθεί «ή στη ΔΕΗ Α.Ε.»