• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΕΗ Α.Ε.' | 26 Απριλίου 2013, 11:28

    Στο άρθρο 16 παρ. 2 να προστεθεί εδάφιο στ΄"Κατασκευές και εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε. και ευρίσκονται εντός δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων ή ζώνης αιγιαλού – παραλίας. Για την υπαγωγή, πέραν των προβλεπομένων δικαιολογητικών απαιτείται και η θετική γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας στην οποία υπάγεται η έκταση. Επίσης, κατασκευές και εγκαταστάσεις οι οποίες ανήκουν στη ΔΕΗ Α.Ε. οι οποίες ευρίσκονται εντός ρέματος και έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων που έχει χορηγηθεί για το συνολικό έργο ή για λόγους ασφάλειας των εγκαταστάσεων."