• Σχόλιο του χρήστη 'ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ' | 26 Απριλίου 2013, 13:55

    θεωρώ πως στο παρόν σχεδιο Νόμου, προκειμένου να ληθεί το πρόβλημα των παλαιών αυθαίρετων κατασκευών που αφορούν στο Ελληνικό Δημόσιο και στους ΟΤΑ, θα πρέπει να προστεθεί και η παράγραφος: Αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις υφιστάμενα κτίρια και υποδομές αναψυχής, πυροπροστασίας, πολιτισμού και αθλητισμού που έχουν κατασκευαστεί, από το Ελληνικό Δημόσιο και τους ΟΤΑ, εντός πάρκων και αλσών, κοινόχρηστων και αναδασωτέων εκτάσεων, πριν 20ετίας, κρίνονται διατηρητέες εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα συντήρησης και αναβάθμισης τους χωρίς την επέκταση και την αύξηση της επιφανείας και του όγκου τους, παραμένοντας εναρμονισμένες με το περιβάλλον της περιοχής.