• Σχόλιο του χρήστη 'Γ.Μ.' | 26 Απριλίου 2013, 21:45

    ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΑΛΛΑΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 (Δεύτερο εδάφιο 1ης παραγράφου) Ώστε να ενταχθούν περιπτώσεις χρήσεων που δεν απαγορεύονται από το άρθρο 2 και είναι περιβαλλοντικά ηπιότερες από τις ισχύουσες. ******************************************************************* Η αναστολή ή και η εξαίρεση από την κατεδάφιση, κατά τις διατάξεις του παρόντος, ισχύει για κτίρια των οποίων έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και για χρήσεις που έχουν εγκατασταθεί, μέχρι 28.7.2011 καθ’ υπέρβαση είτε των διατάξεων του ν.1577/1985 (Α’210), είτε της οικοδομικής άδειας, είτε των όρων ή περιορισμών δόμησης του ακινήτου είτε χωρίς οικοδομική άδεια και εφόσον η χρήση τους ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΔΥΣΜΕΝΕΣΤΕΡΗ ΑΠΟ τις χρήσεις γης που ισχύουν στην περιοχή του ακινήτου κατά την παρ. 1 του άρθρου 51 του ν.4030/2011 (Α’249) ή ΙΣΧΥΑΝ κατά το χρόνο έκδοσης της οικοδομικής άδειας ή κατά το χρόνο κατασκευής ή εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΟΥ Π.Δ. 23.2.1987 (Δ’166) ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΩΝ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2. *****************************************************************