• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ' | 26 Απριλίου 2013, 21:31

    Παρατηρήσεις στο εισαγωγικό σχόλιο του κ. Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 1. Δεν αντιμετωπίζεται με έναν ολιστικό τρόπο το ζήτημα των αυθαιρέτων όταν γίνεται διαχωρισμός των παραδοσιακών οικισμών σε αυτούς με πάνω από 2.000 κατοίκους και σε αυτούς με κάτω από 2.000 κατοίκους. 2. Δεν καθιστάτε όλους τους πολίτες συμμέτοχους και δεν δίνετε σε όλους τα κίνητρα και την ευκαιρία να συμμετέχουν σε μια εθνική προσπάθεια που αφορά εκτός των άλλων την καταγραφή της δόμησης στη χώρα μας όταν γίνεται διαχωρισμός των παραδοσιακών οικισμών σε αυτούς με πάνω από 2.000 κατοίκους και σε αυτούς με κάτω από 2.000 κατοίκους. 3. Τα ίδια ισχύουν και για την θέσπιση του πολύ μικρού ποσοστού 10 % στους παραδοσιακούς αυτούς οικισμούς. 4. Προτείνω να μπορούν οι αρμόδιες επιτροπές να γνωμοδοτούν για την βαρύτητα της κάθε αυθαιρεσίας και την επίπτωση της στο περιβάλλον στους μικρούς παραδοσιακούς οικισμούς χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού και πάντως όχι λιγότερου από 50% για να μπορούν να ενταχθούν στην ρύθμιση όσο το δυνατόν περισσότερες περιπτώσεις. 5. Επίσης να μας γνωρίσετε για το τι θα απογίνουν οι κατασκευές με ποσοστό υπέρβασης μεγαλύτερο του 10 % που υπάρχουν πριν από το 2011, είναι εκεί και περιμένουν την λύση στο πρόβλημα και στην εμπλοκή που δημιουργείται με την ορθή κατά τα άλλα θέσπιση της βεβαίωσης Μηχανικού κατά τις μεταβιβάσεις ακινήτων. Ηράκλειο 26-04-2013 Σας Ευχαριστώ πολύ Μηνάς Αρβανιτάκης