• Σχόλιο του χρήστη 'Ειρήνη Γρατσία MONUMENTA' | 26 Απριλίου 2013, 23:45

    Η νομιμοποίηση των αυθαιρέτων στους παραδοσιακούς οικισμούς έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την ισχύουσα νομοθεσία και το άρθρο 24 του συντάγματος που προστατεύουν την αρχιτεκτονική κληρονομιά της χώρας. Το άρθρο αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Θεωρούμε ότι ΒΑΣΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ, να απαγορεύεται κατηγορηματικά και άνευ διακρίσεων οποιαδήποτε νομιμοποίηση μεταβολής των όψεων.