• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος Διαμαντής' | 14 Ιανουαρίου 2010, 23:20

    Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ, Σε μια πρώτη ανάγνωση του Νέου Σχεδίου Νόμου για τις ΑΠΕ οφείλω να παραδεχτώ ότι -επιτέλους- η προσέγγιση του Υπουργείου βαδίζει σε σωστές κατευθύνσεις. Επειδή, όμως, πέραν των -απαραίτητων- καλών προθέσεων που οφείλει να έχει κάνεις απέναντι στις ΑΠΕ, είναι αναγκαία η ύπαρξη επαρκούς σχετικής γνώσης, επιτρέψτε μου να καταθέσω ορισμένα σχόλια που θα βασίζονται περισσότερο στην πρακτική μου ενασχόλιση με το αντικείμενο παρά σε θεωρητικές προσεγγίσεις ή ίδιον συμφέρον. Επιτρέψτε μου, δε, να ασχοληθώ αποκλειστικά με το ζήτημα της βιομάζας, καθότι είναι ο τομέας των ΑΠΕ στον οποίο απασχολούμαι επαγγελματικά και τον οποίο γνωρίζω αρκετά καλά ώστε να διατηρώ σαφή γνώμη. Πιο συγκεκριμένα, η προσοχή μου θα εστιαστεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοαέριο που παράγεται κατά την αναερόβια χώνευση οργανικών αποβλήτων: μια εξαιρετικά ασφαλή και ώριμη τεχνολογία, της οποίας η ανάπτυξη στις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, τα τελευταία χρόνια, είναι ραγδαία. 1. Σίγουρα η αύξηση της εγγυημένης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα στα 120 €/MWh πρέπει να αντιμετωπίζεται θετικά. Πέραν, όμως, της -αναγκαίας- αύξησης της τιμής αυτής, προέχει η εξασφάλιση της πρώτης ύλης από τον ανεξάρτητο παραγωγό ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, οι όποιες ενέργειες προώθησης της ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτόχρονη θέσπιση νομοθετικού πλαισίου που θα υποχρέωνει τους παραγωγούς των οργανικών αποβλήτων να διαθέτουν τα απόβλητα τους στις μονάδες βιοαερίου (με ή χωρίς gate fee). Δεν πρέπει να λησμονείται, ότι η ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο είναι η μοναδική τεχνολογία ΑΠΕ η οποία έχει διπλό όφελος για το περιβάλλον: πέραν του να παράγει ανανεώσιμη ενέργεια αποτελεί, ταυτόχρονα, εξαιρετική τεχνολογία προστασίας του περιβάλλοντος από οργανικά αποβλητα. 2. Ένα βασικό πρακτικό ζήτημα που πρέπει, επίσης, να επιλυθεί έιναι η διαχείριση του υπολείμματος της αναερόβιας χώνευσης, το οποίο έχει εξαιρετικές ικανότητες λίπανσης των εδαφών. Έτσι, σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να θεσπιστούν πρότυπα ποιότητας για το συγκεκριμένο υπόλειμμα (όπως έχει ήδη αρχίσει να γίνεται στο εξωτερικό), ούτως ώστε μπορέσει να αποκτήσει εμπορική αξία και τιμή και να αποτελέσει μια επιπλέον πηγή εσόδων για τον ιδιοκτήτη της μονάδας βιοαερίου. 3. Σύμφωνα με κάποιους βασικούς τεχνοοικονομικούς υπολογισμούς προκύπτει ότι η αναφερόμενη τιμή των 150€/MWh πρέπει να καλύπτει μονάδες μέχρι 500 ΚW (για κάτω από 100 kW η τιμή αυτή εξακολουθεί να είναι απαγορευτικά χαμηλή). 4. Γενικότερα θεωρώ ότι οφείλουμε να ακολουθήσουμε το εξαιρετικά επιτυχημένο σχετικό μοντέλο της υπόλοιπης Ευρώπης, όπου υπάρχει σταδιακή μείωση της εγγυημένης τιμής πώλησης της ενέργειας καθώς αυξάνεται η εγκατεστημένη ισχύς της μονάδας. Παραδείγματος χάριν, για μικρές μονάδες ισχύος 100-150 kW η τιμή αυτή οφείλει να είναι γύρω στα 180 €/ MWh ενώ, αντιθέτως, οι επενδύσεις σε μονάδες βιοαερίου με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ανώ του 1-1,5 MW είναι σημαντικά προσοδοφόρες ακόμα και με τιμή ταρίφας στα 100 €/MWh. 5. Ένα εξαιρετικά ελκυστικό υπόστρωμα για την αναερόβια χώνευση είναι οι ενεργειακές καλλιέργειες (π.χ. το ενσίρωμα καλαμποκιού). Καθώς, όμως το κόστος παραγωγής του είναι απαγορευτικά υψηλό για χρήση του σε μονάδες βιοαερίου, είναι σκόπιμο να δίνεται extra bonus για την αναερόβια χώνευση της βιομάζας στην εγγυημένη τιμή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το bonus αυτό εκτιμώ ότι πρέπει να είναι της τάξεως των 3 €/MWh (όπως στη Γερμανία). Η υιοθέτηση μια τέτοιας πρακτικής θα έχει σημαντικότατα οικονομικά οφέλη για την αγροτική οικονομία της χώρας. 6. Extra bonus θα πρέπει να δίνεται και για τις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Θεωρώ ότι θα είναι εντελώς λανθασμένο να διατηρηθεί η ηλεκτροπαραγωγή από συστήματα συμπαραγωγής στην τρέχουσα τιμή της. Τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την συμπαραγωγή είναι τεράστια και η προτεινόμενη τιμή που αναφέρεται στο Σχέδιο Νόμου (87,84 €/MWh) είναι εντελώς εκτός πνεύματος του Νόμου. Απεναντίας, θα έπρεπε να δίνονται κίνητρα ώστε κάθε μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο να είναι εξοπλισμένη με μηχανή συμπαραγωγής. 7. Βασικός στόχος του Υπουργείου σχετικά με το βιοαέριο οφείλει να είναι η κατασκευή μεγάλου πλήθους μικρότερης δυναμικότητας μονάδων παραγωγής, ούτως ώστε να έχει μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού (ιδίως αγρότες και συνεταιρισμοί) την δυνατότητα να επενδύσει στη συγκεκριμένη τεχνολογία. Σε συνεργασία, λοιπόν, με το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος θα προβλέπει ρητά την γενναιόδωρη επιδότηση τέτοιων επενδυτικών σχεδίων. Εν κατακλείδι, θεωρώ ότι για την περαιτέρω διάδοση της ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα στην Ελλάδα,πρέπει να καταστεί σαφές ότι πρόκειται για μια ασφαλή και ώριμη τεχνολογία που μπορεί να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης όλων των κοινωνικών και οικονομικών στρωμάτων της χώρας. Σας ευχαριστώ για το χώρο που μου παρείχατε για να εκφράσω δημοσίως κάποιες απόψεις μου. Με εκτίμηση, Γιώργος Διαμαντής Χημικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.