• Σχόλιο του χρήστη 'Κουμακη Ν' | 28 Απριλίου 2013, 16:12

    Για τα ακίνητα εντός σχεδίου εν γένει υπάρχουν Τ.Ζ. θα ήταν σκόπιμο μαζί με το νέο νόμο να οριστούν οι τιμές ζώνης που θα χρησιμοποιούμε για τα εκτός σχεδίου σε κάθε περιοχή ώστε να μην υπάρχουν λάθη όπως στο Ν4014 που με τις αλλαγές που έγιναν βρέθηκαν κάποιοι να έχουν πληρώσει με μεγαλύτερη τιμή ζώνης από αυτήν που ορίστηκε εκ των υστέρων, και μέχρι σήμερα δεν τους έχουν επιστραφεί χρήματα. Δεν ξέρω αν θα ήταν εφικτό εντοπίζοντας το ακίνητο στους χάρτες του κτηματολογίου να υπολογίζονταν αυτόματα η τιμή ζώνης από το σύστημα.