• Σχόλιο του χρήστη 'Ανδρέας Καραγιαννόπουλος' | 28 Απριλίου 2013, 22:31

    Προτείνω και παρακαλώ πολύ να εξετάσετε, να συμπεριλαμβάνονται στις ρυθμίσεις και οι αυθαίρετοι Ιεροί Ναοί Ενοριών (Ν.Π.Δ.Δ.), που λειτουργούν τουλάχιστον επί 20ετία μέχρι τη ψήφιση του παρόντος, υφίστανται με αποφάσεις του Δ.Σ. του ιδιοκτήτη Δήμου σε κοινόχρηστο γεωτεμάχιο/χώρο, ανεξαρτήτως αν κάποτε η έκταση κριθεί δασική ή αναδασωτέα μετά την ανάρτηση και κύρωση των σχετικών δασικών χαρτών. Στην πράξη, να βρεθεί μια λύση για αυτές τις περιπτώσεις, να μη ταλαιπωρείται και ξοδεύεται άσκοπα η κοινωνία για αγαθό που δεν είναι κανενός προσωπικό. Ουσιαστικά, πρόκειται για αναγνωρισμένους θρησκευτικούς καθηγιασμένους χώρους, που εξυπηρετούν κοινωφελείς ανάγκες. Σας ευχαριστώ πολύ.