• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Δ.' | 28 Απριλίου 2013, 22:57

    Είμαι ιδιοκτήτης οικοπέδου 700τμ σε περιοχή με επιτρεπόμενο ποσοστό κάλυψης 15%, μέγιστο επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης 0,30, επιτρεπόμενο αριθμό ορόφων 2 και ανώτατο ύψος 7,5 μέτρα. Με την § 6δ του άρθρου 11 του N.Ο.Κ. (Ν.4067 του 2012) η επιφάνεια των υποχρεωτικών σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό κοινόχρηστων κλιμακοστασίων συμπεριλαμβανομένων των ανελκυστήρων και των πλατύσκαλων κ.λπ. δεν προσμετράται στο συντελεστή δόμησης. Μετρούν όμως στην κάλυψη του οικοπέδου (άρθρο 12) Επίσης το Άρθρο 25 δίνει Κίνητρα για τη δημιουργία κτιρίων ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης (1. Στην περίπτωση όπου το κτίριο κατατάσσεται σύμφωνα με την ενεργειακή του μελέτη, στην ανώτερη ενεργειακά κατηγορία Α+ σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ .... τότε δίνεται κίνητρο αύξησης του σ.δ. κατά 5 %. 2. Ειδική αύξηση του σ.δ. κατά 10 % προσφέρεται σε κτίρια ελάχιστης ενεργειακής κατανάλωσης .... ) Σύμφωνα όμως με την παρ. 5α του άρθρου 1 «οι ειδικές πολεοδομικές διατάξεις, με την επιφύλαξη της επομένης παραγράφου, κατισχύουν των γενικών διατάξεων που περιέχονται στον παρόντα Νόμο». Συνεπώς τα οικόπεδα της περιοχής αυτής (ίσως και άλλων) δεν αντιπετωπίζονται ισότιμα με άλλα. Για λόγους ισονομίας θα έπρεπε να επιτρέπεται επαύξηση της επιτρεπομένης κάλυψης. Αυτό άλλωστε θα αυξήσει και τα δημόσια και δημοτικά έσοδα. Προτείνω να τροποποιηθεί ο Ν.Ο.Κ. ώστε να είναι δύνατη η ίση αξιοποίηση των ιδιοκτησιών.