• Σχόλιο του χρήστη 'Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ' | 30 Μαΐου 2013, 12:27
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    ΓΕΝΙΚΑ Η φιλοσοφία του παρόντος Σχεδίου Νόμου (αλλά και του Συντάγματος) είναι η διατήρηση της φυσικής κατάστασης των ρεμάτων και η διασφάλιση από αυτά της λειτουργίας απορροής των υδάτων. Καθώς η υφιστάμενη κατάσταση των ρεμάτων δεν ταυτίζεται κατ' ανάγκη με τη φυσική τους κατάσταση πως διαπιστώνεται η φυσική του κατάσταση και ποια (χρονολογικά) προγενέστερη κατάσταση λαμβάνεται ως αφετηρία για τη σύγκριση; Τι γίνεται όταν η μελέτη οριοθέτησης ως μέσο για την διατήρηση των αναφερομένων (φυσική κατάσταση, λειτουργία απορροής) συγκρούεται με θεμελιωμένα εμπράγματα δικαιώματα;