• Σχόλιο του χρήστη 'ΝΙΚΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ' | 1 Ιουνίου 2013, 08:53
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στη φράση 'H εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές που διαθέτουν τα απαιτούμενα από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προσόντα' θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι : 1) Η υδρολογική και υδραυλική μελέτη απλής οριοθέτησης ή διευθέτησης ρέματος (ο σχεδιασμός δηλαδή των άπαιτούμενων τεχνικών εργων) υλοποιείται από μηχανικό κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 13 (υδραυλικά έργα) ανεξαρτήτως τάξεως. Ομοίως: 2) η περιβαλλοντική μελέτη εκπονείται από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 27 ανεξαρτήτως τάξεως. 3) τυχόν απαιτούμενη αλιευτική μελέτη συντάσεται από κάτοχο μελετητικού πτυχίου κατηγορίας 26 ανεξαρτήτως τάξεως.