• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΜΥΕ-ΔΥΠ' | 1 Ιουνίου 2013, 09:06
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην παράγραφο 4 προτείνεται η συντακτική διόρθωση «Η Μελέτη Οριοθέτησης μπορεί να συντάσσεται …..» Επίσης, στην παράγραφο 4 θα πρέπει να αναφερθεί ότι η εκπόνηση της Μελέτης Οριοθέτησης γίνεται από μελετητές κατόχους μελετητικών πτυχίων κατηγορίας 13. Στην παράγραφο 5 θα πρέπει να αναφερθεί ότι υπεύθυνο από κοινού με το ΥΠΕΚΑ για την κατάρτιση των τεχνικών προδιαγραφών της Μελέτης Οριοθέτησης θα πρέπει να είναι και το ΥΠΑΝΑΝΥΜΕΔΙ και συγκεκριμένα η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων. Επίσης, ίσως θα πρέπει να δοθεί ένας χρονικός ορίζοντας, π.χ. εξάμηνο μέσα στο οποίο θα πρέπει να καταρτιστούν οι προδιαγραφές αυτές.